Wiadomości

Posiadamy nowo otwarte pracownie diagnostyczne:

  • PRACOWNIE RENTGENOWSKĄ 
  • PRACOWNIE DENSYTOMETRII

MEDYCYNA PRACY

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program adresowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które nie wykonywały w ciągu 3 ostatnich lat badań cytologicznych w ramach tegoż programu. Badanie służy wykryciu niepokojących zmian szyjki macicy, które są całkowicie wyleczalne w przypadku wczesnego ich rozpoznania.

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

Program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy),

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POCHP) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń, związanych paleniem tytoniu. Nazwa choroby łączy dotychczas znane schorzenia: przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.

Pierwsze objawy choroby - kaszel i skąpe odkrztuszanie plwociny - najczęściej nie wzbudzają niepokoju chorych i są przez nich lekceważone. Ponieważ przyczyną POCHP w zdecydowanej większości przypadków jest palenie papierosów, powyższe objawy są kojarzone z tym faktem, a nie z samą chorobą. Dokuczliwym objawem POCHP jest duszność. Niestety jest to późny objaw, który pojawia się w chwili, gdy około połowa powierzchni wentylacyjnej płuc zostaje nieodwracalnie zniszczona. Najbardziej skuteczną i najtańszą metodą zapobiegającą chorobie oraz istotnie wpływającą na rokowanie i przebieg POCHP jest zaprzestanie palenia tytoniu (czynnego i biernego) na każdym etapie choroby. Chorobę można rozpoznać w każdym, nawet we wczesnym "bezobjawowym" stadium, za pomocą badania spirometrycznego.

Serdecznie zapraszamy.